× KARŞILAŞMALAR × KÜP × SANATÇI ÜRETİM DESTEK FONU ×
Karşılaşmalar, Küp’ü 2016'da kurdu. Küp, maddi ve insan kaynağı desteği aracılığıyla sanat üreticilerine destek vermeyi amaçlayan bir platform.

Küp, üretimlere aktarılmak üzere oluşturduğu fonu, kolektif olarak var etmeyi amaçlıyor. Bu çaba, Karşılaşmalar’ın temelindeki dirsek teması ile birlikte ve çoğalarak üretmeyi gerçekleştirebilen bir platform olmayı amaçlamakla birleşiyor. Fikir üreten, iş olanakları yaratmaya çalışan çekirdek bir ekip olan Karşılaşmalar, bir süredir bu iletişimin devamlılığını sağlamaya çalışıyor.

Oluşan fon bir projeye direk aktarabilir ya da sürece dahil olup işbirliği alanları oluşturulabilir. Bu kararların süreçte ve tamamen projenin ihtiyaçlarına göre şekillenebileceğini tahmin ediyoruz. Ama bu çabanın sanatın iletişim potansiyelini araçsallaştırmak ve ortak üretilebilecek projelerin heyecanını ortaya çıkarmaya ve bir arada hareket etme deneyimleri için alan açabileceğini düşündüğümüzden, bu denemeleri yapmaya gönüllüyüz.

Küp’ün ilk çalışmaları kolektif olarak üretilen ve ufak bütçelerle ve çoğunlukla kendi kendini fonlayan üretimleri araştırmak oldu. İlerleyen yıllarda bu kararların Karşılaşmalar ekibi dışında verileceği bir format üzerine çalışıyoruz ama başlangıç olarak öncelikle etrafımıza bakmak ve desteğini gördüğümüz, üretimlerine heyecanlandığımız kişilerin projelerini araştırdık. Ve başlangıç yılı için oluşturduğumuz fonu projelerin ihtiyaçlarına göre aktarmaya karar verdik. Domuz Records, müzisyen Taner Yücel’in kurduğu yeni bir plak şirketi. Kendisinin müziğe olan yaklaşımını da doğrudan yansıtan girişim, herhangi bir müzik tarzıyla sınırlı olmadan, yayınlayacağı albümleri dijital ve kaset formatlarında yayınlıyor.

Küp’ün ilk senesinde üretim desteği verdiği Domuz records ilk olarak Özgün Semerci’nin Bulandı Sularım albümünü, sonrasında Kutay Soyocak’la işbirliği olan Jakuzi’nin ilk albümü Fantezi Müzik’i çıkardı.

DOMUZ RECORDS